PërjälänlänHïdüpkü

TENTANG AKU $ MEREKA
悲しいことしないでください!, 確かに、神は私たちとは
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

Rabu, 9 November 2011

Kenali Keluarga Nabi nabi kita. Rasullullah saw.

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang.

Alhamdulillah, selawat dan salam keatas nabi Muhammad saw, keluarnya serta sahabatnya.


amma ba'd.
KELUARGA NABI MUHAMMAD SAW ( TAK KENAL MAKA TAK CINTA)

Bapa Kandung : 'Abdullah Bin' Abdul Muttalib

Ibu Kandung : Amiinah Binte Wahhab

Istri-istri :

1. Khadiijah Bint Khuwailid

2. Saudah Bint Zam'ah

3. 'Aaisyah Bint Abi Bakr Assiddiiq

4. Hafshah Bint 'Umar AlKhattab

5. Zainab Bint Khuzaimah

6. Ummu Salamah Bint Abii Umayyah (Hind Bint Huzaifah / Suhail Bint Huzaifah)

7. Zainab Bint Jahsy

8. Juwairiyah Bint AlHaarith

9. Ummu Habiibah Bint Abii Sufyaan (Ramlah Bint Abii Sufyaan)

10. Shafiyyah Bint Huyayyii

11. Maimuunah Bint AlHaarith

12. Asmaa 'Bint Nu'maan

13. Ummu Syuraiki Bint Zaudaan (Ghuziah Bint Zaudaan)

14. Khaulah Bint Alhuzail
Anak-anak

1. Ibrahim Bin An-Nabiyy (saw)

2. Abdullah Bin An-Nabiyy (saw)

3. Al-Qasim Bin An-Nabiyy (saw)

4. Zainab Bint An-Nabiyy (saw)

5. Ruqayyah Bint Al-NAbiyy (saw)

6. Ummu Kalthuum Bint An-Nabiyy (saw)

7. Fathimah Bint An-Nabiyy (saw)Putera yang satu adalah Al-Qasim, dengan nama itulah Rasul dikenal hingga dipanggil Abul

Qasim. Al-Qasim lahir sebelum Rasul menerima wahyu dan wafat sebelum kenabian, saat wafat usianya dua tahun.

Putera yang kedua adalah Abdullah, ia disebut dengan At Thayyib (Orang yang harum) dan At Tahir (Orang yang suci). Ia lahir setelah Rasul menerima wahyu, dan wafat di Makkah ketika masih kecil.

Putera yang ketiga Ibrahim wafat ketika berumur 70 hari, sebagian ulama berkata bahwa Ibrahim berusia tujuh bulan ketika wafat.Adapun puteri puteri Rasulullah adalah: Zainab, Ruqoyyah, Ummu Kultsum dan Fatimah. Seluruh puteri Rasulullah mengalami masa Islam, dan seluruhnya ikut berhijrah ke Madinah.

Mereka yang disebutkan diatas adalah putera puteri Rasulullah yang lahir dari Khodijah Radhiyallahu 'Anha. Sedangkan dari istri yang lain, Rasul tidak mendapat keturunan kecuali hanya seorang putra laki laki yang bernama Ibrahim yang didapat dari istrinya Mariyah Al Qibthiyah.Seluruh putra dan putri Rasul, meninggal saat hidupnya Rasulullah, kecuali Fatimah az

Zahra yang meninggal tujuh bulan setelah wafatnya Rasul.

Putrinya yang tertua adalah Zainab, ia tumbuh dewasa dan menikah dengan Abu al 'Ash bin Rabi'. Abu al 'Ash mengalami masa Islam dan masuk Islam. Keduanya memperoleh seorang putra yang bernama Ali dan seorang puteri yang bernama Umamah. Ali meninggal ketika kecil, sedangkan Umamah tumbuh hingga dewasa. Umamah adalah seorang bayi yang pernah digendong oleh Rasulullah dalam shalatnya. Ketika Umamah telah dewasa, ia menikah dengan Ali bin Abi Thalib setelah bibinya Fatimah wafat sebagaimana ia buat atau Fatimah. Kemudian ketika Ali bin Abi Thalib meninggal, ia menikah dengan Mughirah bin Noufel bin Harits bin Abdul Mutholib dengan wasiat dari Ali bin Abi Thalib. Umamah wafat dengan meninggalkan suaminya Mughirah dan putra mereka Yahya.

Puteri Rasul yang bernama Fatimah, menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Mereka memperoleh putra yang bernama Hasan, Husein dan Muhsin. Muhsin wafat ketika masih kecil. Mereka juga memperoleh puteri yang bernama Ruqoyyah, Zainab dan Ummu Kultsum. Ruqoyyah meninggal dunia sebelum mencapai usia baligh. Sedangkan Zainab menikah dengan Abdullah bin Ja'far bin Abi

Tholib, keduanya memperoleh sorang putra bernama Ali yang wafat ketika kecil.

Ummu Kultsum putri Fatimah dan Ali menikah dengan Umar bin Khattab dan memperoleh anak

yang bernama Zeid. Setelah Umar wafat, ia menikah dengan 'Auf bin Ja'far bin Abi Thalib. Setelah 'Auf meninggal, ia menikah dengan Abdullah bin Ja'far bin Abi Tholib.

Puteri Rasul yang bernama Ruqoyyah menikah dengan Utsman bin Affan, mereka memperoleh putra yang bernama Abdullah. Ruqoyyah meninggal ketika kaum muslimin memenangkan perang Badar. Setelah Ruqoyyah wafat, Rasul menikahkan Usman dengan puterinya Ummu Kultsum. Ummu Kultsum juga meninggal di bulan Sya'ban tahun sembilan Hijriyah.Cucu-cucu

1. Al-Imaam Al-Hasan Bin 'Ali (anak Faathimah)

2. Al-Imaam Al-Husain bin 'Ali (anak Faathimah)

3. Zainab Bint 'Ali (anak Faathimah)

4. Ummu Kalthum Bint 'Ali (anak Faathimah)

5. Muhsin Bin 'Ali (anak Faathimah)

6. 'Ali Bin Abuu Al'Aas (anak Zainab)

7. Umaamah Bint Abuu Al-'Aas (anak Zainab)
 
>>Berselawatlah keatas Nabi
>>Copy dari Facebook Para Pecinta Habaib dan Ulama
 
Cindybad,CyberBey,WesternCity.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Update terbaru Followers saya.

Aku sedang berusaha untuk mengejar syurga akhirat,bagiku dunia ini adalah tempat mempersiapkan segala sesuatu untuk meraih syurga akhirat;aku yakin bahawa syurga akhirat tidak akan pernah dapat aku raih kecuali aku boleh menikmati syurga dunia terlebih dahulu.Maka rumah dan keluargaku adalah syurga dunia paling indah buatku. Tempat belajar syurga dunia harianku. Tetangga, masyarakat,dan bangsa adalah syurga duniaku yang lebih luas.Ke manapun dan sampai bila-bila pun syurgaku selalu bersamaku...in sya Allah.
©2008
خديم طلبة العلم الشريف